Nun esforzo mais por pasar desapercibidos os grandes superheroes utilizan o transporte público como un cidadán calquera. Non os estrañedes se asiña os vemos no Castromil.

 Superhéores en transporte público

Anuncios