Así quedou o "Monumento al ejército Soviético" instalado no centro de Sofía, a capital de Bulgaria. A obra que xa de por si levantaba controversia entre grupos políticos de esquerda e dereita, apareceu grafiteada de tal maneira que o exército comunista ruso se converteu na JLA.