Jano (Alejandro Viñuela Agra) e Alberto Guitián asinan as derradeiras obras editadas por Polaqia: “3×1”  e “Sólo Tinta”. De maneira que se este venres 17 de febreiro ás 20:00 horas acudes a Librería Alita (R/Orzán 110) na Coruña poderás desfrutar da compañía dos autores, dalgunha das súas dedicatorias e dun licor café especial que Sanmi ten para as ocasións.

Anuncios