Coruña mutante, a revista do programa de ocio municipal na cidade da Coruña, adica neste número algunhas páxinas ao cómic, ao cómic nas bibliotecas e, especialmente, ao Club de Lectura de Cómics das Bibliotecas Municipais da Coruña